Hướng dẫn cài đặt xem K+ miễn phí - addon BullDog Streams Kodi

BullDog Streams là addon khá hay với rất nhiều nguồn kênh thể thao có kênh K+

Hướng dẫn cài đặt addon BullDog Streams

 • Mở Kodi
 • Chọn SYSTEM > File Manager
 • Chọn Add Source
 • Chọn None
 • Nhập CHÍNH XÁC đường dẫn http://www.bulldogstreams.football/addon/zips/ và bấm Done
 • Chọn Enter a name for this media Source, nhập vào bulldog hoặc bất kỳ tên nào mà bạn thích & Sau đó chọn OK
 • Quay trở lại Home Screen
 • Chọn SYSTEM
 • Chọn Add-Ons
 • Chọn Install from zip file
 • Chọn bulldog hoặc tên mà bạn đã đặt cho nguồn cài đặt
 • Chọn repository.bulldogstreams
 • Chọn repository.bulldogstreams-x.x.zip
 • Đợi Kodi cài đặt hoàn thành khi có thông báo Add-on enabled
 • Chọn Install from Repository hoặc Get Add-Ons (trên Helix)
 • Chọn Bulldog Streams Repository
 • Chọn Video Add-ons
 • Chọn Bulldog Streams
 • Chọn Install
 • Đợi Kodi cài đặt xong khi có thông báo Add-on enabled

Bulldog Streams đã được cài đặt. Truy cập VIDEOS > Add-Ons > Bulldog Streams để bắt đầu thưởng thức các kênh được Bulldog Streams cung cấp.

Để xem K+ các bạn vào : All Sports > Playlist > EPL K+

bulldog_k

Nếu bạn không cài được từ reposity của Bulldog Streams thì tại file tại đây : plugin-video-bulldogstreams

HTPCViet chúc bạn có trải nghiệm thể thao thú vị cùng BullDog Streams.

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận